05/04/19  Tin của trường  2
Trường Tiểu học thị trấn Châu ổ tổ chức diễn văn nghệ chào mừng ngày giải phóng miền Nam 30/4 vào đêm 06/04/2019.
 25/04/16  Tin của trường  213
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường Tiểu học thị trấn Châu ổ.